Το Digiblock 2V είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος πίνακας ελέγχου για συστήματα πληρώσεως ψεκαστικών μέσω της αντλίας του ψεκαστικού. Μπορεί να λειτουργήσει μέσω του Computer ψεκασμού Bravo 300S ή αυτόνομα. Κατά τη λειτουργία του στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται η ποσότητα νερού που εισάγεται στο ψεκαστικό και μόλις αυτή φθάσει στο επιλεγμένο από τον χειριστή επίπεδο, το Digiblock 2S σταματάει αυτόματα την πλήρωση.
Το Digiblock 2S δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή του ψεκαστικού να εισάγει με ακρίβεια την ποσότητα νερού που χρειάζεται εύκολα και γρήγορα. " />

Digiblock 2V


Το Digiblock 2V είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος πίνακας ελέγχου για συστήματα πληρώσεως ψεκαστικών μέσω της αντλίας του ψεκαστικού. Μπορεί να λειτουργήσει μέσω του Computer ψεκασμού Bravo 300S ή αυτόνομα. Κατά τη λειτουργία του στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται η ποσότητα νερού που εισάγεται στο ψεκαστικό και μόλις αυτή φθάσει στο επιλεγμένο από τον χειριστή επίπεδο, το Digiblock 2S σταματάει αυτόματα την πλήρωση.
Το Digiblock 2S δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή του ψεκαστικού να εισάγει με ακρίβεια την ποσότητα νερού που χρειάζεται εύκολα και γρήγορα.

 5 / 7 


Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης